31 January 2009

ZON PERANGKAP ORANG ORANG GAGAL (POG)


Zon Perangkap Orang-orang Gagal (Zon POG) merupakan peringkat yang dialami oleh kebanyakan individu yang ingin meningkatkan tahap kehidupan mereka kepada satu tahap yang lebih baik atau tahap yang dirasakan mustahil oleh orang-orang sekeliling yang dibelenggu oleh pemikiran negatif dan merasakan cukup (complacent) dengan apa yang mereka ada.

Zon POG merupakan peringkat ujian untuk menentukan sama ada seseorang individu itu boleh berjaya atau tidak didalam usaha-usahanya. Dalam bidang perniagaan inilah peringkat yang akan menentukan sama ada seseorang usahawan itu boleh terus berniaga atau ‘tutup kedai’ dan kembali kepada kehidupan makan gajinya semula.

Rajah dibawah mengambarkan dimana Zon POG dan risiko serta cabaran yang akan anda hadapi sebagai usahawan. Tidak dinafikan terdapat juga indiivdu-individu yang bernasib baik dan tidak perlu melalui Zon POG dalam kerjaya mereka sebagai usahawan. Mereka ini mungkin bermula dengan bantuan kewangan yang teguh dari keluarga atau kenalan politik yang banyak membantu dari segi memberi peluang perniagaan/projek secara mudah. Tetapi bagi usahawan-usahawan kecil seperti anda dan kami disini, Zon POG tidak dapat dielakkan dan terpaksa dilalui jika anda ingin maju dalam perniagaan.

‘A’ merupakan peringkat permulaan anda sebagai usahawan, anda akan bermula dengan pengetahuan, kemahiran serta pengalaman yang terhad. Matlamat anda adalah mencapai satu peringkat yang lebih baik iaitu ‘D’ - sama ada pencapaian jualan perniagaan, kewangan peribadi, kemahiran diri dan sebagainya.

‘B” merupakan keadaan dimana anda memaksa diri untuk keluar dari keadaan selesa dan mengambil risiko. Diperingkat ini anda akan mengalami satu keadaan dimana semangat, produktiviti dan pencapaian sebenar anda akan terserlah dan pada kebiasaannya menurun. Disini anda akan memerlukan lonjakan untuk meneruskan usaha-usaha anda. Sekiranya anda gagal diperingkat yang kritikal ini, peluang untuk anda bangkit amat tipis sekali.

‘B’ dan ‘C’ merupakan keadaan yang dikenali sebagai ‘Zon Perangkap Orang Gagal’ atau ‘Zon POG’. Didalam zon ini anda akan diuji dengan berbagai-bagai kesukaran yang akan memerangkap anda ke bawah dan menggagalkan anda- kesedihan, kesakitan, kemiskinan, kesunyian, kebosanan, masalah keluarga, masalah kewangan dan berbagai-bagai ujian emosi. Anda memerlukan komitmen dan kesedaran yang tinggi untuk melepasi zon ini.

Semakin jauh tempoh perjalanan anda, semakin bertambahlah kemahiran dan pengalaman anda dalam perniagaan. Ini akan mengecilakan Zon POG anda dan akhirnya anda akan sampai ke ‘D” iaitu matlamat yang telah anda tetapkan sejak di ‘A’.

Kelebihan-kelebihan Setelah Melalui Zon POG

Kesukaran melalui Zon POG akan membina anda menjadi seorang yang lebih yakin, bijak dan berkebolehan dalam urusan perniagaan seharian. Ramai peniaga-peniaga kecil yang berjaya setelah melalui Zon POG. Ada diantara mereka mengambil masa hanya 6 bulan sahaja untuk berjaya dan ada juga yang mengambil masa sehingga 36 bulan. Tidakk kira berapa lama masa yang diambil, apa yang penting anda mesti berjaya melalui Zon POG ini.

Setelah melalui Zon POG, anda akan mendapat diri anda mempunyai kelebihan-kelebihan berikut:


  • Pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk, perkhidmatan dan pasaran anda berbanding semasa anda baru bermula.
  • Kebolehan anda apabila berinteraksi dengan orang lain adalah lebih baik, matang dan menyakinkan.

  • Tahap keberanian yang lebih tinggi dalam diri anda untuk mengambil risiko, mencuba perkara baru dan memasuki pasaran yang lebih luas.

  • Pergantungan yang kurang kepada individu tertentu/orang lain kerana anda telah mendidik diri menjadi lebih berdikari.

  • Perasaan percaya kepada kebolehan diri sendiri yang lebih tinggi.

  • Kebijaksanaan dan keyakinan untuk menghadapi saat-saat yang sukar dan mencabar terutama sekali apabila berurusan dengan individu-individu baru setiap hari.

  • Rasa bebas dan puas hati terdapat apa yang didapati hasil dari usaha-usaha sendiri walaupun mungkin diperingkat awal anda akan mengalami sedikit kerugian atau kemerosotan pendapatan kerana ini perkara biasa dalam perniagaan.

  • Fikiran anda mengenai perniagaan serta peluang-peluang untuk berjaya adalah lebih positif dan terbuka berbanding semasa anda bekerja makan gaji.ZON

0 SILA KRITIK: