15 September 2009

dollar Cost Averagging


Konsep ni di adaptasi dari konsep Dollar Cost Averaging. Sebenarnya konsep asal DCA adalah bagi mengurangkan risiko kejatuhan harga secara tiba-tiba sebaik sahaja pembelian dibuat. DCA mencadangkan pembelian tidak dibuat secara lump sum, tetapi dibuat beransur-ansur secara berkala, contohnya secara bulanan.

0 SILA KRITIK: