10 February 2009

Pengeluaran Wang Akaun 1 KWSP Untuk Melabur.


Pengeluaran Wang Akaun 1 KWSP Untuk Melabur.

Pengeluaran Wang Akaun 1 KWSP Untuk Melabur.

Kelayakan Pengeluaran Caruman Akaun 1 KWSP Untuk Dilaburkan

Ramai yang tidak mengetahui bahawa apabila wang akaun 1 KWSP telah melebihi had Simpanan Asas yang ditetapkan, maka lebihan tersebut boleh dikeluarkan untuk dilaburkan. Ini untuk memberi peluang kepada pencarum mendapatkan ruang pelaburan altenative untuk mengembangkan wang bekalan hari tua mereka.

Apa iti simpanan asas? Simpanan asas adalah jumlah simpanan yang ditetapkan mengikut umur bagi membolehkan pencarum KWSP memperolehi simpanan sekurang kurangnya RM120,000 pada umur 55 tahun. Ahli boleh melabur simpanan dalam Akaun 1 yang melebihi simpanan asas dalam produk dan menerusi insititusi pelaburan yang diluluskan oleh Menteri Kewangan.

Kaedah pengiraan baru ini telah dikuatkuasakan pada 1 November 2007 dan memperkenalkan Simpanan Asas bagi menentukan amaun yang layak

dilaburkan oleh ahli daripada Akaun 1 di bawah Pengeluaran Pelaburan Ahli (PPA)

Jumlah Simpanan Asas Dalam Akaun 1 KWSP

Umur (Tahun)

Simpanan Asas (RM)

18

1000

19

2000

20

3000

21

4000

22

5000

23

7000

24

8000

25

9000

26

11000

27

12000

28

14000

29

16000

30

18000

31

20000

32

22000

33

24000

34

26000

37

34000

38

37000

39

41000

40

44000

41

48000

42

51000

43

55000

44

59000

45

64000

46

68000

47

73000

48

78000

49

84000

50

90000

51

96000

52

102,000

53

109,000

54

116,000

55

120,000

Syarat-syarat yang di tetapkan:

1) Melalui 1 Februari 2008, ahli boleh melaburkan wang simpanan di akaun 1 KWSP ridak melebihi 20% daripada jumlah simpanan yang melebili Simpanan Asas.

2) Pelaburan boleh dibuat setiap 3 bulan sekali dan jumlah minima pelaburan setiap kali adalah RM 1,000.00

Mari kita lihat contoh biar lagi jelas dan lebih mudah memahami.

Kes 1

Ahmad berumur 20 tahun dan simpanan di Akaun 1 adalah RM 2,000 ringgit. Jumlah simpanan asas adalah RM 3,000. Jadi kurang RM 1,000 ringgit. Maka Ahmad masih belum layak untuk melabur.

Kes 2

Abu berumur 23 tahun dan mempunyai wang simpanan di akaun 1 sebanyak RM10,000 ringgit. Jumlah simpanan asas adalah untuk usia 23 tahun adalah RM 7,000.

Jadi:

RM 10,000 – RM 7,000 = RM 3,000

RM 3,000 x 20% = RM600

Maka Abu masih belum layak melabur kerana jumlah minima pelaburan adalah RM1,000.

Kes 4

Nasir berusia 42 tahun. Jumlah simpanan wang di akaun 1 KWSP adalah RM70,000. Jumlah simpanan asas untuk mereka yang berusia 42 tahun adalah RM51,000.

Jadi:

RM RM70,000 – RM51,000 = RM19,000

RM19,000 x 20% = RM3,800

Maka Nasir layak untuk melabur sebanyak RM3,800 daripada jumlah wang akaun 1 yang dia ada.


0 SILA KRITIK: